Winkelwagen

Veelgestelde vragen

  • Vitamine- en leefstijlcheck
  • Laboratorium
  • Analyse en advies
  • Vergoedingen
  • Overig

Waarom zou ik een check doen?

Ieder lichaam kan alleen optimaal presteren als de vitaminen en mineralen niveaus voor langere tijd op een optimaal niveau zijn. Alleen middels de analyse van je bloed kan je hier inzicht in krijgen.  


Voor wie is een check geschikt?

Een check is geschikt voor iedereen. Als je jouw essentiële vitaminen en mineralen op peil hebt, zal je dagelijks nog fitter zijn en bovendien kan je jouw (sport)prestaties optimaliseren. De waarden die worden gemeten zijn waarden die je zelf kan beïnvloeden. Wanneer de waarden buiten de aanbevolen norm liggen, kan je stappen ondernemen om verbetering aan te brengen.


Wanneer kies ik voor een Vitamine-check?

Met de Vitamine-check meet je een aantal essentiële vitaminewaarden en het ijzergehalte. Zo krijg je direct inzicht in een tekort of ook vaak voorkomend een teveel aan een bepaalde vitamine.


Wanneer kies ik voor een Leefstijl-check?

Met de Leefstijl-check meet je naast je vitaminewaarden ook je cholesterol en glucosewaarden.

 

Wat wordt er gemeten?

Het laboratorium meet waarden, waaronder vitaminen en mineralen, die de basis vormen voor je gezondheid op lange termijn. Alle waarden die gemeten worden zijn over een langere tijd stabiel in je lichaam. Bovendien zijn het waarden die je zelf kan beïnvloeden. Wanneer de waarden buiten de aanbevolen normen vallen, geeft dit een indicatie dat verbetering mogelijk is.

 

Wat wordt er niet gemeten?

Bepaalde waarden fluctueren veel in je lichaam. Een waarde zoals bijvoorbeeld vitamine C niveau is slechts een momentopname. Deze waarden worden niet gemeten. 


Moet ik nuchter zijn (mag ik eten) voor het afnemen van de Check?

Je mag gewoon eten en water drinken wanneer je de afname doet. Indien je een check vaker uitvoert, is het raadzaam om nuchter (12-14 uur niet gegeten of gedronken – water mag wel) te zijn zodat de resultaten van het laboratorium vergeleken kunnen worden.  

Is het laboratorium onafhankelijk?

Het laboratorium is 100% onafhankelijk van Vital Orange. 


Welk laboratorium voert de analyse uit?

Vital Orange werkt samen met diverse laboratoria. Deze specialistische laboratoria beschikken over de meest nauwkeurige meetapparatuur verkrijgbaar voor de meting van vitaminen en mineralen. De laboratoria worden doorlopend gecontroleerd en zijn geaccrediteerd door de CCKL. 

 

Hoe ontvang ik de resultaten?

Per dubbel beveiligde e-mail ontvang je de analyse van het laboratorium.

 

Hoe snel heb ik mijn resultaten van de analyse binnen?

Er wordt gestreefd om de analyse binnen 48 uur te verzorgen. In het uiterste geval kan het 5 werkdagen in beslag nemen. 

 

Hoe betrouwbaar is de uitslag? 

De resultaten van de check zijn zeer nauwkeurig en 100% betrouwbaar. De analyse van de concentratie vitaminen en mineralen en andere waarden in het bloed wordt uitgevoerd door een ISO 9001:2015 gecertificeerd laboratorium. Het laboratorium neemt deel aan externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door het SKML.(Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratorium Diagnostiek)  

Wat houden de resultaten in?

Het gespecialiseerde laboratorium verzorgt een analyse van het bloed en de verzamelde waarden worden vergeleken met 95% van de gezonde bevolking van Nederland.  


Wat kan ik met de resultaten over vitamine B12?

Deze vitamine is echt onmisbaar. Tekort aan vitamine B12 heeft pas op langere termijn invloed en het is daarom verstandig om het niveau bij te houden. Een tekort treedt pas na jaren op, omdat het lichaam van deze vitamine een voorraad aanlegt. Een B12 tekort kan een tekort aan foliumzuur veroorzaken, omdat deze twee vitaminen samenwerken. Een tekort aan vitamine B12 heeft een vorm van bloedarmoede tot gevolg, met symptomen als vermoeidheid, ademnood, pijn op de borst en een gebrek aan eetlust. Daarnaast kan het tekort het zenuwstelsel aantasten. Vitamine B12 is mogelijk belangrijk voor de geheugen- en denkfuncties. Doordat de vitamine vooral in vlees (en beperkt in zuivel) zit, is het belang dat als je geen of weinig vlees eet, wel de vitamine B12 op andere wijze tot je te nemen. 

 

Wat kan ik met de resultaten over vitamine D?

Deze vitamine is moeilijk uit ons eten te halen, maar krijgen we vooral door zonlicht. Het aantal mensen in Nederland met een tekort is heel erg groot. Tekorten in vitamine D (er wordt specifiek gemeten op vitamine D3) kan leiden tot spierzwakte, spierkrampen en is essentieel voor de bot-opbouw. Tekorten kunnen worden ondervangen door supplementen, voldoende zon te hebben en uit vette vis. 

 

Wat kan ik met de resultaten over ferritine?

Ferritine is een eiwit dat zorgt voor de intracellulaire opslag van ijzer. Het vormt zo een buffer tegen ijzergebrek of ijzerstapeling. Lage ferritine waarden wijzen op een uitgeputte ijzerreserve. Klachten kunnen zijn vermoeidheid, spierzwakte, concentratieproblemen en hoofdpijn. Het is dan belangrijk om maatregelen te nemen om de ijzervoorraad weer op peil te krijgen. Een verhoogde ferritine waarde kan duiden op een ontstekingsproces, weefselbeschadiging en maligniteiten. 

 

Wat kan ik met de resultaten van cholesterol?

Cholesterol is een organische verbinding en een vetachtige stof. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever. Een klein gedeelte komt in het lichaam via voeding. Een te hoog gehalte vormt een indicatie voor risico op hart- en vaatziekten. Het is raadzaam het cholesterolgehalte meerdere keren te onderzoeken. De hoeveelheid cholesterol die de lever maakt, wordt beïnvloed door de leefstijl. 

 

Wat kan ik met de resultaten over LDL?

LDL wordt ook wel ‘slecht’ cholesterol genoemd. LDL vervoert cholesterol via het bloed naar de rest van het lichaam. Deze verbindingen kunnen zich ook vastzetten in de binnenwand van bloedvaten. Bij een teveel aan LDL-cholesterol, kan dit blijven plakken in de binnenwand van bloedvaten. Dit gebeurt meestal op plekken waar de wand van de bloedvaten beschadigd is. Beschadigingen in de bloedvatwand kunnen het gevolg zijn van roken, een verhoogde bloeddruk of ouderdom. In het bloedvat ontstaat hierdoor langzaam een 'plak'. De bloedvaten slibben daardoor langzaam dicht, waardoor het bloed er steeds minder goed doorheen kan stromen. Op deze manier draagt een te hoog LDL bij aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Volkorenproducten, noten en peulvruchten kunnen bijdragen aan het verlagen van het LDL. 

 

Wat kan ik met de resultaten over HDL?

HDL wordt ook wel ‘goed’ cholesterol genoemd. HDL neemt cholesterol uit het bloed weg en voert het af naar de lever, waar het wordt afgebroken. Door het afvoeren van cholesterol beschermt HDL het lichaam tegen hart- en vaatziekten. 

 

Wat kan ik met de resultaten over triglyceriden?

Triglyceriden zijn de vetvoorraad in het lichaam en zijn meestal opgeslagen in vetweefsel. De vetten in je eten bestaan vooral uit triglyceriden. Het lichaam gebruikt ze als energiebron. Hoge waarden van triglyceriden dragen bij aan het ontstaan van slagaderverkalking. 

 

Wat betekent de TC/HDLC ratio?

De verhouding tussen LDL en HDL noemen we de cholesterolratio. Een 'scheve' verhouding met te veel LDL vormt een belangrijk risico voor hart- en vaatziekten. De cholesterolratio wordt berekend door het totaal cholesterolgehalte (LDL + HDL) te delen door het HDL. De ratio hoort kleiner dan 5 te zijn.

 

Wat betekent de TG/HDLC ratio?

De TG/HDLC-ratio geeft het risico aan op cardiovasculaire aandoening. TG/HDLC ratio is een sterke indicator van leefstijlfactoren: De TG/HDLC-ratio biedt een manier om te zien of u een stofwisseling heeft die van nature hartbescherming heeft, of dat je hier op moet letten. Lage TG/HDLC is wenselijk. Zolang de ratio niet lager is dan 0,10 kan uw ratio lager zijn dan 1: 1, zoals bij veel goed opgeleide en goed gevoede atleten. Hoge TG/HDLC vooral> 3, duidt op een significant risico op een hartaanval en beroerte.


Wat betekent eAG?

eAG staat voor Estimated Average Glucose. Dat betekent dat de uitslag op dezelfde manier wordt uitgedrukt als op de apparaatjes waarmee diabetici hun bloedsuikerwaarde thuis zelf kunnen meten. 

 

Wat betekent Actief Vit B12 (holoTC)?

Deze test meet in je bloed, de actieve vorm van vitamine B12 en geeft daarmee een indicatie of je een vitamine B12 tekort hebt in je weefsels. Alleen vitamine B12 dat gebonden is aan transcobalamine is fysiologisch werkzaam in de weefselcellen. Dit noemen we daarom ook wel actief vitamine B12 of 'vitamine B12 Holo TC'. Een vitamine B12 tekort komt vaak voor, vooral bij ouderen of vegetariërs.

Wordt het door een verzekering vergoed?

Het kan zijn dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de test vergoed. Je zal hiervoor contact met de verzekeraar moeten opnemen. Vital Orange heeft geen afspraken met zorgverzekeraars.  

Hoe is mijn privacy gegarandeerd?

De analyse van het laboratorium ontvang je per beveiligde e-mail. Als klant ontvang je een SMS bericht om te controleren of je de rechtmatige eigenaar van de analyse bent.  


Zijn mijn persoonsgegevens bij Vital Orange beschermd?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) General Data Protection Regulation (GDPR)Per 25 mei 2018 is in de hele EU the General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. In Nederland is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Vital Orange voldoet aan deze voorwaarden.