Winkelwagen

Retourneren en garantie

Retourneren

Hier vindt je alle informatie over de zichttermijn, garantie en het retourneren van een bestelling.

Zichttermijn

Wanneer je koopt op afstand, bijvoorbeeld bij een webshop, heb je als consument standaard recht op een zichttermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in nadat je je bestelling hebt ontvangen. In de praktijk houdt dit voor jou als consument in dat je een product binnen 14 kalenderdagen mag retourneren. Dit houdt in dat je binnen 14 dagen na ontvangst (een gedeelte van) je bestelling zonder opgaaf van reden kosteloos kunt retourneren (de voorwaarden en procedure vindt je hieronder).

Retourneervoorwaarden

Conform de zichttermijn van 14 kalenderdagen mag je een product in deze periode retourneren. Voorwaarde is wel dat je het product terugstuurt in de onbeschadigde, originele verpakking - indien redelijkerwijs mogelijk - en het product geen sporen van gebruik vertoont. Je mag het product vanzelfsprekend voorzichtig uit de verpakking halen en bekijken. Het product mag echter niet in gebruik worden genomen. Indien wij sterke vermoedens of concrete aanwijzingen hebben dat een product op dusdanige wijze gebruikt is dat wij het product niet meer als nieuw zijnde kunnen verkopen, dan behouden wij ons het recht voor om het aankoopbedrag niet te vergoeden. Ook wanneer de verpakking dermate is beschadigd dat het product niet meer kan worden verkocht, dan behouden wij ons het recht voor het aankoopbedrag niet (volledig) te vergoeden.

Garantie

Als je een aankoop doet bij Vital Orange is de wettelijke garantie van toepassing (volgens artikel 7 van de Algemene Voorwaarden). De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten.

Retour sturen

Indien je (een gedeelte van) je bestelling wenst te retourneren, dan willen we je vriendelijk verzoeken contact op te nemen met onze klantenservice. Als je aanvraag is goedgekeurd (d.w.z. de zichttermijn van 14 dagen niet is overschreden) kun je het product retour sturen. Het aankoopbedrag zal tezamen met de eventueel betaalde verzendkosten zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan je terug worden overgemaakt. Voor een snelle afhandeling van je retourzending adviseren we je (een kopie van) de originele factuur aan de retourzending toe te voegen. Graag ontvangen wij daarbij de reden van retour. je bent echter niet verplicht de reden te vermelden. 

Online-geschillenregeling

Met ingang van 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting bereid. Dit geeft de consument de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online bestelling zonder tussenkomst van een rechter op te lossen.

Het platform voor geschillenregeling is onder de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar.